Ongeveer 70 landen bijeen in Parijs om te spreken over vrede in het Midden-Oosten

Vandaag, 15 januari 2017, 5 dagen voordat Donald Trump zijn intrede doet als de nieuwe president van de Verenigde Staten kwamen vertegenwoordigers van meer dan 70 (zeventig!) landen op initiatief van de Franse president Hollande in Parijs bijeen voor een “vredesconferentie” om te spreken over een oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Enkele gebeurtenissen voorafgaand aan deze vredesconferentie

In de laatste weken van het presidentschap van Barack Obama is er plotseling een wijziging in de jarenlange opstelling van de Verenigde Staten om Israël te beschermen tegen maatregelen van de Verenigde Naties.  Volledig in afwijking van de Amerikaanse opstelling in de jaren daarvoor onthielden de Verenigde Staten zich van stemming over een resolutie tegen Israel waar 14 landen voor stemden. Het is daardoor de eerste keer in ongeveer 8 jaar dat de Veiligheidsraad een resolutie aanneemt over het Israëlisch-Palestijnse conflict. De reactie van Palestijnse kant was o.a. dat dit een overwinning voor de Palestijnen was en een totale verwerping van de extremistische krachten in Israël.

Op zondag 8 januari 2017 rijdt een vrachtwagen in op een groepje Israëlische militairen waarbij 4 Israëlische soldaten worden gedood en 15 anderen gewond raken. De Palestijnse chauffeur van de vrachtwagen wordt doodgeschoten.

Op maandag 9 januari 2017 wordt bekend dat Donald Trump zijn 35-jarige schoonzoon, Jared Kushner – waarvan bekend is dat hij een orthodoxe jood is – tot topadviseur heeft benoemd.

Vredesconferentie op initiatief van de Franse president Hollande

Vandaag, 15 januari 2017, 5 dagen voordat Donald Trump zijn intrede doet als de nieuwe president van de Verenigde Staten kwamen vertegenwoordigers van meer dan 70 (zeventig!) landen op initiatief van de Franse president Hollande in Parijs bijeen voor een “vredesconferentie” om te spreken over een oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. In een conceptverklaring roepen ze Israël en de Palestijnen op om zich in te zetten voor een tweestatenoplossing.

Volgens de Jerusalem Post laten Israëlische bronnen weten dat John Kerry, de huidige Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, vandaag telefonisch contact heeft gehad met de Israëlische president Benjamin Netanyahu, onder andere om aan te geven dat de VS zijn best zal doen om de uiteindelijke tekst van de slotverklaring van de bijeenkomst in Parijs iets af te zwakken. Van de circa 70 aanwezige landen was Australië de enige deelnemer die zich van de uiteindelijke tekst van de slotverklaring van deze conferentie distantieert. Daarnaast heeft ook Engeland – dat niet als deelnemer maar als waarnemer aanwezig was – zich van de tekst van deze slotverklaring gedistantieerd.

Reactie van Palestijnse kant

Van Palestijnse kant was men erg ingenomen met deze conferentie en met de slotverklaring. Volgens Saeb Erekat, woordvoerder namens de Palestijnse autoriteiten, wordt onderstreept dat Israel een einde moet maken aan de bezetting sinds 1967 van Palestijns grondgebied. En is het een oproep aan Israël om zich uit de bezette gebieden terug te trekken en om zich aan internationale wetten en afspraken te houden, inclusief de VN resolutie 2334 van december jongstleden. Verder deed Erekat een oproep aan Frankrijk om de Palestijnse staat te erkennen op basis van de grenzen van voor 1967 met Oost Jeruzalem als hoofdstad van deze Palestijnse staat.

Wat is er na deze vredesconferentie te verwachten?

Al met al genoeg redenen om spannende tijden tegemoet te zien wat het Israëlisch-Palestijnse conflict betreft. Waarbij velen erg benieuwd zijn welke rol Donald Trump na zijn inauguratie op vrijdag 20 januari a.s. zal spelen, ook wat betreft dit Israëlisch-Palestijnse conflict. De Israëlische premier Netanyahu spreekt wat dat betreft over “een wereld van morgen die heel anders zal zijn”. Volgens velen daarbij doelend op het presidentschap van Donald Trump. Zoals bekend heeft Donald Trump heel helder aangegeven dat hij de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem zal verplaatsen, Jeruzalem als “zijnde de eeuwige hoofdstad van het Joodse volk” aldus Trump. Voorlopig worden deze geruchten door de beoogde nieuwe minister van Defensie van de VS, James Mattis, tegengesproken.

NB  In de Nederlandse media wordt merkwaardig genoeg nauwelijks enige aandacht besteed aan de afloop van deze vredesconferentie.

Bron foto: lexpress.fr