Een bewogen verkiezingsweek

Alleen al de aanwezigheid van honderden buitenlandse journalisten. Het is overduidelijk dat de gebeurtenissen in landen om ons heen (verkiezing Donald Trump, Brexit, opkomende populisme) een extra lading hebben gegeven aan onze parlementsverkiezingen van de afgelopen week. Toen in de loop van 15 maart de uitslagen binnenkwamen overheerste bij velen in binnen- en buitenland een gevoel van opluchting en dankbaarheid.

De volkomen onverwachte uitkomst van het referendum over de Brexit heeft voor een schokeffect gezorgd. Een kleine kanttekening: volgens onderzoekers heeft maar 1 op de 3 jongere kiezers bij dit Britse referendum meegestemd. De Amerikaanse presidentsverkiezingen hadden een vergelijkbaar schokeffect. Ook hier een kleine kanttekening: de opkomst bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen was maar ongeveer 57%. Ca 43% van de Amerikanen heeft dus niet gestemd! Terwijl de gevolgen van ook deze volkomen onverwachte uitkomst voor de totale Amerikaanse bevolking natuurlijk ingrijpend zijn.

Een gevoel van opluchting en dankbaarheid

Lage opkomstcijfers drukken hun stempel op verkiezingen. Een lage opkomst gekoppeld aan populisme kan onvoorspelbare en ongewenste gevolgen hebben. Trouwens, over populisme alleen kan uren worden gesproken en er zijn talloze definities over populisme in de omloop. Het is duidelijk dat bij het wijzen op populisme als een wezenlijk gevaar met name de manier van politiek bedrijven wordt bedoeld. Afzetten tegen de gevestigde politiek en overheid, complexe zaken afdoen met al te eenvoudige en bij velen toch tot de verbeelding sprekende oneliners, inspelen op een breed gevoel van onvrede en onzekerheid…… het zijn maar een paar kenmerken van de vele die je zou kunnen noemen.

Zonder in te gaan op de grote verschillen per politieke partij, kan met een gevoel van opluchting en dankbaarheid terug worden gezien op deze Nederlandse parlementsverkiezingen. Dat er zeer uiteenlopende visies zijn en standpunten lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan is één ding. Maar in elk geval is er door veel partijen grondig nagedacht over allerlei zaken die een grote rol spelen bij het wel en wee van ons land. En de verschillende standpunten zijn in de diverse debatten inhoudelijk uitgebreid aan de orde geweest. De kiezers hebben zich een mening kunnen vormen om tot een keuze te komen.

Nooit eerder kregen Nederlandse parlementsverkiezingen zoveel aandacht van de buitenlandse media. Ook in andere landen ziet men immers met de nodige zorg en spanning het opkomende populisme. Extra reden om voorafgaand aan de komende verkiezingen in Frankrijk en Duitsland op de voet te volgen wat er in Nederland gebeurt.

hoge opkomst verkiezingen

Hoge opkomst is verheugend

Alleen al de opkomst van boven de 80% bij de parlementsverkiezingen van de vorige week is verheugend. Los van politieke kleur of voorkeur is onverschilligheid ten opzichte van de regering van een land onverstandig en risicovol. Er ligt een stuk veiligheid in een democratie waar kiezers zich breed betrokken weten. En die betrokkenheid wordt zondermeer duidelijk uit deze opkomstcijfers.

Blij met een christelijk geluid in onze democratie

Los van grote verschillen tussen de 3 christelijke partijen is de uitslag van gisteren ook vanuit christelijk perspectief positief en waardevol. Een gezonde democratie geeft ruimte aan de kernwaarden uit onze grondwet om überhaupt als democratie gezond te kunnen zijn.

Daarmee is een vereiste dat in een gezonde democratie voortdurend wordt gezocht naar een goede balans, bijvoorbeeld tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. En die balans bevindt zich natuurlijk binnen de kaders van wet- en regelgeving. Maar wat nog veel belangrijker is: Voor deze beide kernwaarden geldt dat wanneer iemand zich op een van deze beide vrijheden beroept, dit wel gepaard moet gaan met respect voor de medemens, ook als die medemens tot keuzes komt die tegen mijn keuzes of overtuiging ingaan.