Het smartphone tijdperk: een nieuwe werkelijkheid

Een telex…? Dan merk je toch dat je een dagje ouder wordt want welke jongere kan zich daar nog iets bij voorstellen. Een fax….Nog steeds te koop, maar voor veel jongeren compleet onbekend. Dringt het tot jou en mij door hoe dit “smartphone + internet + sociale media” tijdperk heel veel onderdelen van het leven razendsnel verandert en “een nieuwe werkelijkheid” met zich meebrengt?

Even een klein stukje geschiedenis in reuzenstappen

  • Ca. 3000 voor Christus papyrus ontwikkelt in Egypte, met andere woorden; de mogelijkheid om iets aan “het papier” toe te vertrouwen.
  • Ca 700 voor Christus ontstaan van het Latijnse alfabet dat de basis is voor het alfabet zoals dat in de meeste Europese landen wordt gebruikt. (Het was natuurlijk een gigantische sprong vooruit dat het gesproken woord ook kon worden opgeschreven en gelezen)
  • 1447 Johan Gutenberg ontwikkelt in Europa de boekdrukkunst. Opnieuw een ingrijpende gebeurtenis met een enorme impact. Maar tussen ontwikkeling papyrus via ontstaan alfabet tot de boekdrukkunst in Europa wel ongeveer 4500 jaar!
  • Ik laat de ontwikkeling van de radio en de TV, telex, laserprinters en fax maar even voor wat het is.
  • Rond 1983 de eerste mobiele telefoon. 1996 1e “smartphone”. 2007 1e iPhone.
Eerst iPhone in 2007

2017 met eerst wat cijfers en wetenswaardigheden

Gelijk maar een sprong naar het jaar 2017 met daarbij wat cijfers en wetenswaardigheden:

  • Ongeveer 66% van de totale wereldbevolking heeft een mobiele telefoon.
  • Bijna 90% (negentig !) van alle Nederlanders boven de 12 jaar heeft een smartphone.
  • Van de 11-jarigen in Nederland heeft ongeveer 50% een smartphone.
  • Meer dan 60% van alle Google zoekopdrachten zijn afkomstig van smartphones. Er wordt dus via smartphones meer op internet gezocht dan op laptops + desktops samen.

De smartphone is de eerste bron van nieuws, de belangrijkste manier van communiceren met de buitenwereld via e-mail en sociale media. En daarnaast: spelletjes spelen, muziek luisteren, boeken lezen, gezondheid bijhouden, online aankopen, telebankieren, enz, enz… …en inderdaad soms ook nog bellen.

Gemiddeld 80 tot 100 keer per dag wordt de smartphone aangezet, totaal wordt dan per dag 2-3 uur of meer (twee tot drie uur of meer !) op de smartphone gekeken en het gemiddeld aantal klikken of swipes ligt zo rond de 2500 per dag met uitschieters tot meer dan 5000.

De impact van “deze nieuwe werkelijkheid”

Het zou een veelheid aan boeken omvatten om ook maar enigszins een compleet overzicht te geven van de impact van “deze nieuwe werkelijkheid”.

Maar ik wil de komende tijd alleen wat zaken aanstippen die deel uit maken van de digitale wereld waarin we leven.

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron (Amiens (Hauts-de-France), 21 december 1977) is sinds 14 mei 2017 President van Frankrijk.

Deze nieuwe werkelijkheid wat betreft de politieke wereld incl. verkiezingen

Een voorbeeld: op 14 mei j.l. wordt Emmanuel Macron gekozen tot president van Frankrijk. Afgelopen zondag, 18 juni j.l. krijgt zijn partij de absolute meerderheid in het Franse parlement. Ok, maar wat is hieraan zo bijzonder?

Hij heeft op 6 april 2016 (ja inderdaad, nog maar één jaar geleden !) een politieke beweging opgericht: En Marche. En dan wint die partij  in mei de presidentsverkiezingen, terwijl die nieuwe partij op dat moment nog niet één zetel in het Franse parlement had. Vervolgens heeft die partij na een eerste en een tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen sinds afgelopen zondag als nieuwkomer (!) de absolute meerderheid in het Franse parlement.

Een dergelijk verbluffend resultaat in zo korte tijd zou zonder “de nieuwe werkelijkheid” van onze digitale wereld onmogelijk zijn.

Twee berichten uit de internationale pers hierover:

“Emmanuel Macron and how political campaigns will never be the same”

~Techcrunch

“Mounir Mahjoubi, 33, is the youngest member of France’s new government and part of Emmanuel Macron’s inner circle. He is the computer brains and digital campaigner whose online strategy helped the independent centrist Macron secure a decisive presidential election win in May and who worked to stem a vast hacking attack that hit the final days of the campaign.”

~ The Guardian

Een beschouwing op de verkiezing van Donald Trump laat ik nu maar even achterwege. De discussie over de Russische beïnvloeding van deze verkiezingen via internet en de impact van het gebruik van Twitter door politici zoals Donald Trump spreken natuurlijk ook boekdelen.

Waarom deze beschouwing?

De onvoorstelbare hoeveelheid dagelijks nieuws, de snelheid hiervan waardoor de wereld “een dorp” is geworden, de (real time) beïnvloeding van jou en mij en nog miljoenen andere mensen hierdoor niet in de laatste plaats via de ongeveer 2,3 miljard smartphones die wereldwijd in gebruik zijn (2.300.000.000) vraagt om het bewustzijn dat we echt in “een nieuwe werkelijkheid” leven.

Een eerste aanbeveling is: Besef de impact en de enorme snelheid van veranderingen van “de nieuwe werkelijkheid”

NB Ik hoop de komende tijd nog wat zaken aan te stippen die deel uit maken van “de nieuwe werkelijkheid” waarin we leven. En dan ook wat verdere aanbevelingen te geven.