Levenswijsheid: van alle tijden en plaatsen – Deel 1: Japan.

Het is aan de ene kant vanzelfsprekend en aan de andere kant heel interessant dat er in alle tijden en binnen alle landen en culturen mensen zijn geweest die levenswijsheid hebben gezocht. Even vanzelfsprekend en ook heel interessant is dat er een zeer grote overeenstemming is in datgene wat men dan als levenswijsheid heeft gevonden.
Lees verder