Wat doet het Onze Vader met jou?

Het Onze Vader is een van de bekendste gedeeltes uit de Bijbel. Talloze mensen kennen die woorden uit hun hoofd. Een heel belangrijke vraag voor wie de Bijbel als basis voor zijn  leven wil hebben is dan: wat doet het Onze Vader met jou en mij in ons dagelijkse leven?

Iets over de achtergrond van het Onze Vader

Veel van de godsdienst in de tijd van Jezus was een uiterlijke vorm geworden. Daarom lag het Jezus zo enorm op het hart om zijn discipelen te waarschuwen. “Jullie moeten niet bidden zoals de huichelaars dat doen. Die bidden voor de schijn lange gebeden en dan het liefst middenin de synagoge en op de hoeken van de straten.“ Wat was dat een verschil met het gebed dat de discipelen hoorden als Jezus tot Zijn hemelse Vader bad. Zij hadden al sinds hun kindertijd vaak gebeden opgezegd die ze uit hun hoofd hadden geleerd, maar toch moest Jezus hun leren wat echt bidden was. (Lees eens in de Bijbel in Mattheüs 6:1-18). Daar staan de woorden van het gebed wat later ook wel het Onze Vader wordt genoemd.

Onze Vader, die in de hemelen zijt

De God die hemel en aarde geschapen heeft. Die alle macht en alle wijsheid heeft. Die jou en mij door en door kent: die God wil onze Vader zijn! Werkelijk een vader, die van ons houdt en voor ons zorgt. En als wij bidden dan praten wij met Hem en luistert Hij naar ons.

Gods naam wordt ontheiligd als je zijn naam gebruikt zonder tot zijn eer te leven

Uw naam worde geheiligd

Wat kun je de naam van God makkelijk in je mond. Misschien wel prachtig vierstemming over Hem zingen. Maar als je dan in het leven van elke dag een leven hebt dat helemaal niet bij God past, dan wordt zijn naam niet geheiligd. Gods naam wordt ontheiligd als iemand zijn naam gebruikt zonder tot zijn eer te leven. Denk we er over na bij wat we doen en zeggen: “Is dit tot eer van God en Zijn naam. Is mijn hemelse Vader blij als Hij vanuit de hemel tussen al die miljoenen mensen ziet hoe ik verlang om tot Zijn eer te leven?” Ja, dan wordt zijn naam geheiligd.

Uw koninkrijk kome

“Ik wil, ik vind …Als ik maar kan genieten en plezier heb. Als ik maar eer en geld en aandacht krijg”. Wat is dat ver vandaan bij het Onze Vader! Denk toch aan je hemelse Vader die jou zo graag een rijk gezegend en interessant leven wil geven. En dat wordt het als Hij de koning in ons leven wordt. Een goede, wijze, rechtvaardige en liefdevolle koning die het beste met ons voor heeft. Daarom wil Hij zo graag dat mensen Hem de macht in hun leven geven. Als Hij de koning in ons leven wordt, dan komt er nu al, terwijl wij hier op aarde zijn, een koninkrijk van gerechtigheid en vrede en blijdschap in ons. Tot eer van God en tot zegen voor de mensen om ons heen. En op een dag zal Hij ook de Koning zijn op de hele aarde. Dan komen er 1000 jaren van vrede en geluk waar geen oorlog en verdriet en zonde meer zal zijn. En daarna komt een eeuwigheid waarin God de Koning is.

Laat de inhoud van het Onze Vader echt een gebed vanuit ons hart zijn

Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde

De engelen weten hoe verschrikkelijk God het vindt als mensen naar hun eigen wil leven en de zonde doen. Zij weten hoe God houdt van het edele, het goede, het reine, het rechtvaardige. De engelen in de hemel houden van God en doen daarom altijd graag en snel de wil van God. Bid daarom, leerde Jezus zijn discipelen, dat jullie ook net zo de wil van God hier op aarde gaan doen. Dat gaat absoluut niet vanzelf. Het is een strijd om elke dag hier op aarde de wil van God te doen net zo als die gedaan wordt in de hemel. Maar wat is het de moeite waard om die strijd te strijden!

De Here Jezus leerde zijn discipelen het Onze Vader, niet als een versje om op te dreunen, maar omdat de godsdienst in zijn tijd bij velen alleen maar een uiterlijke vorm was geworden. Wat is het erg dat voor zovelen in onze tijd dit gebed ook weer een vorm is geworden waar men nauwelijks verder over nadenkt. Laat dit voor jou en mij niet zo zijn! Laat de inhoud van het Onze Vader echt een gebed vanuit ons hart zijn, een gebed dat ons elke dag in ons leven helpt om van God te houden, om tot Zijn eer te leven en om in alles Zijn wil te doen.