Levenswijsheid: van alle tijden en plaatsen – Deel 1: Japan.

Het is aan de ene kant vanzelfsprekend en aan de andere kant heel interessant dat er in alle tijden en binnen alle landen en culturen mensen zijn geweest die levenswijsheid hebben gezocht. Even vanzelfsprekend en ook heel interessant is dat er een zeer grote overeenstemming is in datgene wat men dan als levenswijsheid heeft gevonden.
Lees verder

Het smartphone tijdperk: een nieuwe werkelijkheid (deel 2)

Nieuws vanuit de wereld om je heen tot je nemen is van alle tijden. Naast het verzamelen en doorgeven van nieuws door een onafhankelijke en professionele pers speelt die pers ook een wezenlijke en belangrijke rol als “waakhond van de democratie”. In “de nieuwe werkelijkheid” van het smartphone tijdperk verandert de manier van nieuws tot je nemen en de rol van een onafhankelijke en professionele pers enorm.
Lees verder

Het smartphone tijdperk: een nieuwe werkelijkheid

Een telex…? Dan merk je toch dat je een dagje ouder wordt want welke jongere kan zich daar nog iets bij voorstellen. Een fax….Nog steeds te koop, maar voor veel jongeren compleet onbekend. Dringt het tot jou en mij door hoe dit “smartphone + internet + sociale media” tijdperk heel veel onderdelen van het leven razendsnel verandert en “een nieuwe werkelijkheid” met zich meebrengt?
Lees verder

De Jodenster 75 jaar geleden: een levensles voor nu

Ook na ruim 70 jaar is herdenken van de Tweede Wereldoorlog wezenlijk en waardevol. Naast het herdenken van talloze andere ingrijpende en onvoorstelbare gebeurtenissen was het deze week exact 75 jaar geleden dat een mensonterende maatregel in Nederland werd doorgevoerd: het verplicht stellen van de Jodenster voor het Joodse deel van de Nederlandse bevolking.
Lees verder

Mijn moeder

Afgelopen week, op 22 maart 2017 is mijn moeder op 98-jarige leeftijd overleden. Ik wil graag iets over haar vertellen. Er zijn in elk geval twee dingen die het leven van mijn moeder in belangrijke mate gevormd hebben. Het eerste is dat zij opgroeide in het Noordoost Groningen van na de eerste wereldoorlog (geboren op 6 oktober 1918). Het tweede is hoe zij in de periode rond de tweede wereldoorlog in christelijke kringen kwam en daar ook mijn vader heeft ontmoet.
Lees verder

Een bewogen verkiezingsweek

Alleen al de aanwezigheid van honderden buitenlandse journalisten. Het is overduidelijk dat de gebeurtenissen in landen om ons heen (verkiezing Donald Trump, Brexit, opkomende populisme) een extra lading hebben gegeven aan onze parlementsverkiezingen van de afgelopen week. Toen in de loop van 15 maart de uitslagen binnenkwamen overheerste bij velen in binnen- en buitenland een gevoel van opluchting en dankbaarheid. Lees verder

Is het nog verantwoord om de grote problemen over te laten aan kiezers en politici?

Zo luidde een kop  in Trouw deze week. “De democratie is toe aan een grote beurt. Mensen stemmen op basis van onderbuikgevoelens en kiezen voor retorisch sterke leiders als Trump en Wilders” zegt een hoogleraar ethiek in het artikel.De Volkskrant schrijft in een artikel deze week: ”Dit jaar is de kiezer echt het spoor bijster. Volgens opiniepeilers zweeft meer dan de helft van de kiezers nog steeds, en dat ongeveer 1 maand voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart a.s.” De eerste weken na de benoeming van Donald Trump, de start van de besprekingen over de Brexit, de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen: wie het nieuws wat volgt merkt de verbazing, de onzekerheid, de onvrede, de bezorgdheid.
Lees verder